Schizofrenia w pytaniach

Witamina D3 a depresja

Witamina D3 a depresja

poll 764 comment 5

Czy zleca Pan(i) oznaczenie stężenia witaminy D3 w surowicy u pacjentów z objawami depresji?