Psychiatria Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Schizofrenia w pytaniach

Czy stymulacja mózgu może wpłynąć na poprawę deficytów poznawczych w schizofrenii?

Czy stymulacja mózgu może wpłynąć na poprawę deficytów poznawczych w schizofrenii?

Deficyty poznawcze związane ze schizofrenią mogą mieć bardziej szkodliwy wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego niż halucynacje i urojenia. Problemy z pamięcią roboczą i funkcjami wykonawczymi mogą powodować przewlekłą niepełnosprawność i bezrobocie. Obecne terapie nie uwzględniają w wystarczającym stopniu tych deficytów; niezbędne są zatem skuteczniejsze interwencje.

Jaka jest rzeczywista efektywność leków przeciwpsychotycznych?

Jaka jest rzeczywista efektywność leków przeciwpsychotycznych?

Skuteczność leków przeciwpsychotycznych pozostaje kontrowersyjna mimo szeroko zakrojonych badań. Dowody z randomizowanych badań klinicznych (RCT) wskazują na wyższość skuteczności klozapiny, olanzapiny i amisulprydu. Niemniej jednak pacjenci z RCT są „nietypowymi“ pod względem dobrowolnego uczestnictwa w badaniach, przestrzegania terapii i (braku) zaburzeń psychoruchowych, dodatkowych obciążeń medycznych i/lub stosowania innych substancji.

Czym jest wgląd w chorobę? Czy może determinować przebieg schizofrenii?

Czym jest wgląd w chorobę? Czy może determinować przebieg schizofrenii?

Termin wgląd w chorobę w odniesieniu do zaburzeń psychotycznych oznacza świadomość choroby, rozpoznawanie istniejących zaburzeń psychicznych, ich następstw społecznych, postawę wobec leczenia, a także identyfikowanie poszczególnych objawów i umiejętność dostrzeżenia ich chorobowego pochodzenia. W przypadku schizofrenii brak wglądu w chorobę jest uznawany za jedną z najbardziej rozpowszechnionych jej cech. Stanowi istotny prognostycznie czynnik dla przebiegu choroby, jak również może determinować sposób postępowania terapeutycznego. Brak wglądu związany jest z gorszą współpracą w leczeniu, z gorszym przeystosowaniem oraz funkcjonowaniem psychospołecznym, większym nasileniem objawów choroby, a tym samym z gorszym jej przebiegiem.

Czy są dostępne nowe skuteczne opcje terapeutyczne przeciwdziałające efektom metabolicznym terapii przeciwpsychotycznej w schizofrenii?

Czy są dostępne nowe skuteczne opcje terapeutyczne przeciwdziałające efektom metabolicznym terapii przeciwpsychotycznej w schizofrenii?

Pacjenci ze schizofrenią często doświadczają wzrostu masy ciała oraz zaburzeń metabolicznych podczas terapii przeciwpsychotycznej, zwłaszcza klozapiną lub olanzapiną. Wyniki badania opublikowanego w czerwcu b.r.w piśmie JAMA Psychiatrzy wskazują na korzystne działanie liraglutydu w redukcji metabolicznych działań niepożądanych takiego leczenia. Liraglutyd jest glukagonopodobnym agonistą receptora peptydowego-1 zatwierdzonym do leczenia cukrzycy typu 2 i otyłości.16-tygodniowa terapia tym lekiem u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii leczonych klozapiną lub olanzapiną oraz ze stanem przedcukrzycowym znacząco poprawiła tolerancję glukozy i kontrolę glikemii. Pod koniec okresu próbnego odchylenie masy ciała pacjentów na terapii liraglutydem w porównaniu z placebo wyniosło 5,3 kg.

Czym jest 10 tez o schizofrenii?

Czym jest 10 tez o schizofrenii?

W oparciu o stanowisko polskiej grupy międzynarodowego programu rozpoczętego przez Światowe Stowarzyszenie Psychiatryczne sformułowano 10 stwierdzeń mających na celu: przybliżenie problematyki schizofrenii, przeciwdziałanie piętnowaniu i dyskryminacji osób ze schizofrenią, ich lepsze zrozumienie, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu tych osób.

Czym jest schizofrenia hebefreniczna?

Czym jest schizofrenia hebefreniczna?

Schizofrenia hebefreniczna, nazywana także schizofrenią zdezorganizowaną bądź hebefrenią, jest rodzajem schizofrenii, w której obrazie klinicznym dominują zachowania chaotyczne, absurdalne oraz niespójne, ponadto brak lub nieadekwatność reakcji emocjonalnych. Obserwowane są w jej przypadku nadmierna wrażliwość i reaktywność na bodźce wewnętrzne przy jednoczesnym osłabieniu wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Pacjenci cierpiący na ten rodzaj schizofrenii postrzegani są jako niedostosowani do obowiązujących norm społecznych, zachowują się w sposób głupkowaty, dziecinny, dziwaczny, a w spektrum tego typu objawów wpisują się zarówno nadmierna rozmowność jak i zaburzenia mowy, manieryzmy, przybieranie dziwacznych pozycji ciała, niedostosowane reakcje emocjonalne (np. śmiech bez powodu bądź niewyrażanie emocji mimiką).

Czy istnieje skuteczna terapia późnych dyskinez będących powikłaniem leczenia przeciwpsychotycznego schizofrenii?

Czy istnieje skuteczna terapia późnych dyskinez będących powikłaniem leczenia przeciwpsychotycznego schizofrenii?

Wyniki najnowszych badań wskazują, iż nowa cząsteczka – deutetrabenazyna, jest skuteczna w leczeniu późnych dyskinez będących powikłaniem terapii neuroleptykami. Chemicznie cząsteczka jest analogiem tetrabenazyny (zarejestrowanej w leczeniu hiperkinetycznych zaburzeń ruchowych), która wzbogacona o atomy deuteru wykazuje wydłużenie czasu potrzebnego do zmetabolizowania leku, a tym samym pozwala na wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi dawkami farmaceutyku. Deutetrabenazyna jest inhibitorem VMAT 2 – transportera pęcherzykowego monoamin. Dane dotyczące jej efektywności, wpływu na poprawę jakości życia pacjentów oraz relatywnie dobrego bezpieczeństwa przy długoterminowym stosowaniu zaprezentowano w tym roku na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czy miejsce zamieszkania wpływa na ryzyko wystąpienia psychozy?

Czy miejsce zamieszkania wpływa na ryzyko wystąpienia psychozy?

Nastolatkowie wychowywani na obszarach zurbanizowanych mają znacznie większe ryzyko rozwinięcia zaburzeń psychotycznych niż ich rówieśnicy wychowujący się na wsi - wskazują wyniki badania opublikowanego w maju b.r. na łamach Schizophrenia Bulletin. Brytyjscy naukowcy zadawali pytania grupie ponad 2 tys. 18-latków z Anglii oraz Walii o doświadczenia psychotyczne po 12. roku życia. Wywiad w tym kierunku uznawano za dodatni jeśli uczestnicy podawali zaistnienie w przeszłości przynajmniej jednego z 13 potencjalnych zaburzeń psychotycznych, m.in. wrażenia bycia śledzonym, słyszenia głosów niesłyszalnych przez innych ludzi, czy myślenia, że ktoś chce ich otruć. Ponad 30% uczestników deklarowało przynajmniej jednokrotne wystąpienie doświadczenia psychotycznego. Badacze oceniali także czynniki społeczne takie jak poziom zaufania i wsparcia sąsiedzkiego, oznaki potencjalnego zagrożenia w okolicy zamieszkania, takiego jak napaść czy akty wandalizmu oraz wywiad doświadczenia aktu przemocy.

Czy marihuana może zwiększać ryzyko wystąpienia objawów schizofrenii?

Czy marihuana może zwiększać ryzyko wystąpienia objawów schizofrenii?

Badania wykazują, że używanie konopi indyjskich wśród osób z psychozą jest częstsze niż w populacji ogólnej, oraz że może ono zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów psychotycznych. Wykazano związek używania marihuany z pojawieniem się objawów psychozy, takich jak paranoja czy myślenie urojeniowe, nawet w 40 procentach przypadków.