Psychiatria Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Nasze serwisy

Aktualności

więcej z tego działu
Pracownicy szpitala pikietowali w sprawie podwyżek

Pracownicy szpitala pikietowali w sprawie podwyżek

Około stu pracowników Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy pikietowało w Kielcach przed budynkiem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Chcą, by szpital uzyskał wyższy kontrakt z funduszem. Przedstawiciele związków zawodowych szpitala twierdzą, że ich pensje nie zmieniły się od 10 lat.

Doktorze, czy pan jest pijany?

Doktorze, czy pan jest pijany?

Co dziesiąty lekarz w Polsce może być alkoholikiem. Czy ordynatorzy i dyrektorzy szpitali przymykają oczy na pijących, bo brakuje im specjalistów? "Zawód lekarza należy do najbardziej narażonych na uzależnienia. To ciągły stres, walka z czasem, przeciążenie obowiązkami, rosnące oczekiwania pacjentów. Tylko ten, kto pochylił się nad umierającym człowiekiem, wie, że blizna po tym spotkaniu pozostaje w sercu na zawsze. Udajemy, że nie dostrzegamy pewnych rzeczy, bo byśmy powariowali" - pisze lekarka z 15-letnim stażem.

Ojciec spędza z dzieckiem przeciętnie 5 minut

Ojciec spędza z dzieckiem przeciętnie 5 minut

Rolą ojca jest dawanie struktury, czyli wprowadzanie norm, reguł zachowania, pokazywanie świata na zewnątrz. Ojciec daje dziecku przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Niestety, współczesny tata jest zmęczony, a jego relacja z dzieckiem spłyca się, staje się powierzchowna i epizodyczna. Przeciętnie spędza on z dzieckiem 5 minut dziennie. To tak, jakby go wcale nie było – mówi w Dniu Ojca psycholog Andrzej Kuśmierczyk.

Artykuły

więcej z tego działu
Katatonia u dorosłych

Katatonia u dorosłych

Katatonią nazywamy zespół ogólnoustrojowych zaburzeń dotyczących przede wszystkim zmiany aktywności ruchowej. Pierwotnie termin ten określał chorobę psychiczną objawiającą się spowolnieniem motoryki aż do osłupienia (stuporu). Po raz pierwszy termin ten został wprowadzony i opisany przez niemieckiego psychiatrę Karla Kahlbaum’a w 1874 r. w monografii zatytułowanej: „Die Katatonie oder das Spannungsirreisein“. W obraz kliniczny zaburzeń określanych mianem katatonii wpisywały się wówczas dominacja zaburzeń zachowania oraz zmiana motoryki pacjenta, w tym negatywizm, sztywność, manieryzmy, stereotypie i mutyzm, a także autonomia nozologiczna tej jednostki chorobowej.

Nikotyna normalizuje aktywność mózgu u pacjentów ze schizofrenią

Nikotyna normalizuje aktywność mózgu u pacjentów ze schizofrenią

Problem nikotynizmu u chorych psychicznie jest znany od dawna. Spośród tej grupy zwłaszcza osoby cierpiące na schizofrenię wykazują znaczne uzależnienie od nikotyny i częstsze wypalanie dużej liczby palenie papierosów. W zależności od badań szacuje się, że liczba palaczy wśród chorych na schizofrenię może sięgać nawet 80–90%, co jest odsetkiem niemal 2–4-krotnie wyższym w porównaniu z populacją ogólną oraz wyższym także w porównaniu z populacją innych chorych psychicznie. Również intensywność palenia tytoniu (oceniana liczbą wypalanych dziennie papierosów) w tej grupie chorych jest 2–3-krotnie wyższa niż u ogółu palących. Skala problemu jest ogromna, chociażby z uwagi na to, że populacja chorych na schizofrenię na całym świecie sięga blisko 51 milionów. W samych tylko Stanach Zjednoczonych ponad 40% papierosów jest wypalanych przez chorych psychicznie. Blisko 1/3 zgonów chorych między 35 a 70 rokiem życia jest związana z nikotynizmem.

Stawiamy na psychiatrię środowiskową

Stawiamy na psychiatrię środowiskową

W polskiej psychiatrii nie dzieje się dobrze. Zmiany na lepsze miały przynieść zapisy zawarte w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Co przeszkodziło, by je wdrożyć?

Zagadnienia prawne

więcej z tego działu

Obserwacja sądowo-psychiatryczna

Badanie stanu zdrowia osoby oskarżonej w przypadku dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez tę osobę przestępstwa może byc połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym, jeśli biegli psychiatrzy muszą ocenić stan psychiczny oraz poczytalność oskarżonego / podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Ma to miejsce gdy przeprowadzenie obserwcji w warunkach ambulatoryjnych nie jest w opinii biegłych wystarczające, a istnieją uzasadnione wątpliwości co do stanu psychicznego podejrzanego / oskarżonego. Prawnie

Ważność testamentu osób chorych psychicznie

Dla stwierdzenia nieważności testamentu sporządzonego przez osobę chorą psychicznie, nie będącą ubezwłasnowolnioną, niezbędne jest udowodnienie, iż testator w chwili sporządzania dokumentu nie działał z dostatecznym rozeznaniem z powodu choroby. Co do zasady osoba chora psychicznie nie może sporządzić ważnego testamentu. Samo stwierdzenie chroby psychicznej u spadkodawcy nie sprawia jednak, iż testament jest automatycznie nieważny, ponieważ mógł on zostać sporządzony w okresie poprawy stanu pacjenta, w którym chory był w stanie działać z rozeznaniem.

Realizacja recept na leki psychotropowe

Zasady dotyczące wystawiania i realizacji recept na substancje psychotropowe oraz środki odurzające odbiegają od reguł ogólnych, z uwagi na konieczność ustanowienia ścisłej kontroli nad dystrybucją i dostępem do tego rodzaju preparatów. Wykaz objętych tymi odstępstwami substancji, których produkcja, przetwarzanie oraz przewóz są zabronione bez posiadania specjalnego zezwolenia stanowi załącznik do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (z późniejszymi aktualizacjami).