Nowy model psychiatrii dziecięcej wyceniony

Nowy model psychiatrii dziecięcej wyceniony

comment 4

7–8 tys. zł zarobią specjaliści zatrudnieni w poradniach, które będą stanowiły podstawę zreformowanego systemu dziecięco-młodzieżowej opieki psychiatrycznej.

Witamina D3 a depresja

Witamina D3 a depresja

poll 786 comment 5

Czy zleca Pan(i) oznaczenie stężenia witaminy D3 w surowicy u pacjentów z objawami depresji?