Polscy lekarze w Szwecji: tu wszyscy jesteśmy na "ty"

Polscy lekarze w Szwecji: tu wszyscy jesteśmy na "ty"

Gdy przychodzisz na odprawę, nie poznasz, kto jest szefem. Często zaczynamy bez niego, a on wchodzi w trakcie po cichu, siada z boku i słucha. W polskich szpitalach panuje hierarchia i autorytarność systemu. Szef mówi: „Panie kolego, od jutra robimy tak i tak”. Krytyczny głos szeregowych pracowników nie ma znaczenia.

USA: Kara śmierci za handel narkotykami

USA: Kara śmierci za handel narkotykami

Prezydent Donald Trump zapowiedział surowe kary dla handlarzy narkotyków. Jak wykazują statystyki Białego Domu, od opioidów - syntetycznych środków przeciwbólowych wydawanych na receptę i coraz częściej dostępnych na czarnym rynku - obecnie jest uzależnionych ponad 2 mln Amerykanów.

Neuroleptyki klasyczne – farmakologia, działania niepożądane

Neuroleptyki klasyczne – farmakologia, działania niepożądane

Chociaż leki przeciwpsychotyczne są porównywalne pod względem efektywności (z wyjątkiem klozapiny w leczeniu schizofrenii opornej na leczenie), różnią się one profilami działań niepożądanych. Wybór leków przeciwpsychotycznych jest często uzależniony jest zatem niejednokrotnie od jego zgodności ze stanem klinicznym pacjenta i występującymi u niego czynnikami ryzyka. Przeciwwskazania do neuroleptycznej terapii lekowej obejmują śpiączkę, obecność lub odstawienie dużych dawek leków pobudzających układ nerwowy lub stany zatrucia substancjami działającymi depresyjnie na funkcje ośrodkowego układu nerwowego (takimi jak alkohol, barbiturany, opioidy), poważne schorzenia hematologiczne (na przykład supresja szpiku kostnego) oraz wcześniejsze reakcje nadwrażliwości. Ponieważ leki neuroleptyczne powodują uspokojenie, mogą zaburzyć funkcje umysłowe lub fizyczne, w tym czasy reakcji, wpływając na zdolność do obsługi maszyn i pojazdów, zwłaszcza podczas pierwszych kilku dni terapii.

Depresja poporodowa

Depresja poporodowa

Choć narodziny dziecka to zwykle radosne wydarzenie, może stać się ono przyczyną rozwoju poważnych zaburzeń nastroju, zwłaszcza zaburzeń o charakterze depresji. Okres pojawienia się depresji poporodowej jest różnie definiowany i może dotyczyć do 12 miesięcy od urodzenia się dziecka, choć zwykle kojarzony jest z okresem połogu, tj. 6 tygodniami od porodu. Depresja poporodowa jest rodzajem jawnego klinicznie epizodu depresyjnego, który może pojawić się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za śmierć pacjenta

Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za śmierć pacjenta

Pomimo specyfiki funkcjonowania szpitali psychiatrycznych, uwzględniającym świadomość i możliwość kierowania własnym postępowaniem przez pacjentów, nie zwalnia to automatycznie szpitala za akt samobójczy przebywającego w nim pacjenta.

Uzależnienie od opioidów – co powinien wiedzieć lekarz klinicysta?

Uzależnienie od opioidów – co powinien wiedzieć lekarz klinicysta?

Problem uzależnienia od opioidów nasila się z każdym kolejnym rokiem. Szacuje się, że w samych tylko Sanach Zjednoczonych ok. 2% populacji powyżej 12 roku życia zażywało na pewnym etapie swojego życia heroinę, z czego 0,1% podaje stosowanie tego narkotyku przynajmniej przez okres jednego miesiąca. Od roku 2000 liczba zażywających heroinę stale rośnie, w ciągu kilku ostatnich lat zwiększyła się o kilkanaście procent, a liczba zgonów z powodu przedawkowania podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Renta z powodu zaburzeń psychicznych

Orzecznictwo lekarskie o niezdolności do pracy w grupie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi jest szczególnie trudne. Zaburzenia te obejmują różnorodną grupę schorzeń, zwykle o przewlekłym przebiegu oraz związane są ze zmiennością stanu czynnościowego organizmu, m.in. z okresowymi zaostrzeniami, a rokowanie w dużej mierze zależne jest od trudnych do przewidzenia sytuacji społecznych.

Prawa pacjenta w szpitalu psychiatrycznym

W trakcie hospitalizacji w szpitalu psychatrycznym jako pacjent masz prawo do: Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz do bezpłatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, jeżeli jesteś osobą chorą psychicznie (wskazującą zaburzenia psychotyczne) lub upośledzoną umysłowo, nawet jeżeli nie jesteś osobą ubezpieczoną (art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna

poll 103 comment 0

Czy Pani/Pana zdaniem ambulatoryjna opieka psychiatryczna w Polsce zabezpiecza potrzeby pacjentów?