Zagadnienia prawne

RODO w ochronie zdrowia

RODO w ochronie zdrowia

comment 1

Jednym z narzędzi zapewniających legalność przetwarzania danych jest obowiązek informacyjny.

Renta z powodu zaburzeń psychicznych

Renta z powodu zaburzeń psychicznych

Orzecznictwo lekarskie o niezdolności do pracy w grupie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi jest szczególnie trudne. Zaburzenia te obejmują różnorodną grupę schorzeń, zwykle o przewlekłym przebiegu oraz związane są ze zmiennością stanu czynnościowego organizmu, m.in. z okresowymi zaostrzeniami, a rokowanie w dużej mierze zależne jest od trudnych do przewidzenia sytuacji społecznych.

Witamina D3 a depresja

Witamina D3 a depresja

poll 926 comment 6

Czy zleca Pan(i) oznaczenie stężenia witaminy D3 w surowicy u pacjentów z objawami depresji?