Psychiatria Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Nasze serwisy

Aktualności

więcej z tego działu
Czy studentów na polskich uczelniach powinno się selekcjonować pod kątem choroby psychicznej?

Czy studentów na polskich uczelniach powinno się selekcjonować pod kątem choroby psychicznej?

Artykuł pt.: "Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe" ukazał się na łamach jednego z krajowych z dzienników. Jego autor, dr hab. Piotr Nowak, posługuje się przykładem studenta, używając w swojej wypowiedzi określeń, takich jak: "niepoczytalny", "chory psychicznie", "wariat", i opowiadając się za potrzebą "ograniczonej dyskryminacji" tego rodzaju osób w przestrzeni publicznej.

Schizofrenia związana z większym ryzykiem cukrzycy

Schizofrenia związana z większym ryzykiem cukrzycy

Osoby, u których wystąpiły pierwsze objawy schizofrenii są bardziej narażone na rozwój cukrzycy - wynika z analizy przeprowadzonej przez brytyjskich naukowców i opublikowanej w piśmie "JAMA Psychiatry".

Artykuły

więcej z tego działu
Wpływ szczepień profilaktycznych na rozwój autyzmu u dzieci

Wpływ szczepień profilaktycznych na rozwój autyzmu u dzieci

Na przestrzeni ostatniego 20-lecia temat bezpieczeństwa szczepień ochronnych powracał nieustannie w dyskusji publicznej. Mimo kolejnych, licznych dowodów naukowych wykazujących przewagę korzyści płynących ze szczepień nad ich powikłaniami, tzw. ruchy antyszczepionkowe z roku na rok rosną w siłę, opierając swoją argumentację na kolejnych paranaukowych przesłankach.

Wpływ leków przeciwdepresyjnych na ryzyko sercowo-naczyniowe

Wpływ leków przeciwdepresyjnych na ryzyko sercowo-naczyniowe

Zaburzenia depresyjne dotykają w ciągu całego życia do kilkunastu procent populacji ogólnej. Częstość zdarzeń sercowo - naczyniowych w przebiegu depresji zwiększa się, jednak czy leki przeciwdepresyjne przyczyniają się do obserwowanego wzrostu ryzyka u tych pacjentów pozostawało dotychczas niewiadomą. Badanie opublikowane w marcu 2016 r. w piśmie British Medical Journal przez brytyjskich naukowców miało na celu ocenę związku stosowania antydepresantów ze zwiększeniem częstości występowania takich chorób jak zawał serca, arytmie, czy udar mózgu.

Zagadnienia prawne

więcej z tego działu

Uprawnienia i zadania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest instytucją, która została powołana w celu ochrony praw pacjentów hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych. Zakres zadań i obowiązków Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego określają: - art. 10b ust. 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, - par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Ważność umów zawieranych przez osoby chore psychicznie

Jak stanowią przepisy art. 82 Kodeksu Cywilnego oświadczenie woli, które składa osoba znajdująca się w stanie wyłączającym swobodne lub świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli, jest uznawane za nieważne. Przepis ten określa jedynie stan psychiczny, nie precyzując dokładnie przyczyn do niego doprowadzających. Stan wyłączający świadomość, o którym mowa w ww. artykule, obejmuje niemożność pełnego zrozumienia własnych i cudzych zachowań oraz skutków i znaczenia podejmowanych działań. Dotyczy on w szczególności chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, jak również osób przejawiających przejściowe zaburzenia czynności psychicznych, zarówno natury patologicznej (np. odurzenie środkami psychoaktywnymi, ciężka choroba), jak i fizjologicznej.

Zawarcie małżeństwa przez osobę chorą psychicznie

W przypadku osób chorych psychicznie przepisy prawa przewidują szereg ograniczeń dotyczących możliwości zawarcia związku małżeńskiego. Zgodnie z artykułem 12 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRIO) osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym nie może zawrzeć małżeństwa, chyba że jej stan zdrowia nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa.