Psychiatria Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Schizofrenia w pytaniach

W jakiej populacji ryzyko rozwoju schizofrenii jest najwyższe?

W jakiej populacji ryzyko rozwoju schizofrenii jest najwyższe?

W najnowszym badaniu przeprowadzonym na uniwersytecie w Cambridge wykazano, że ryzyko rozwoju zaburzeń psychotycznych, w tym schizofrenii, jest najwyższe w grupie osób młodych, płci męskiej, jak również w przypadku mniejszości etnicznych i populacji osób mieszkających na terenach miejskich i w rejonach ubogich.

Czy immunoterapia może być przyszłością w leczeniu schizofrenii?

Czy immunoterapia może być przyszłością w leczeniu schizofrenii?

Badanie opublikowane w prestiżowym The Lancet Psychiatry dostarcza nowych danych dotyczących patofizjologii schizofrenii. Jak wykazali badacze z uniwersytetu w Oxfordzie oraz z Oxford Health NHS Foundation Trust, we krwi osób z wczesnymi objawami schizofrenii obecne są swoiste przeciwciała, zwłaszcza skierowane przeciwko receptorowi NMDA, które, jak wykazano już wcześniej, są także jednym z czynników patogenetycznych zapalenia mózgu.

Czy zaburzenia metaboliczne w schizofrenii wynikają tylko z działań niepożądanych leków oraz niezdrowego trybu życia?

Czy zaburzenia metaboliczne w schizofrenii wynikają tylko z działań niepożądanych leków oraz niezdrowego trybu życia?

Częstość występowania cukrzycy u osób ze schizofrenią jest o 30% wyższa niż w populacji ogólnej. Dotychczas określone czynniki predysponujące do tego zjawiska obejmowały przyczyny zewnętrzne, takie jak wpływ stosowanego leczenia przeciwpsychotycznego, niezdrowy styl życia oraz ograniczony kontakt z opieką zdrowotną pacjentów psychotycznych. Wyniki metaanalizy opublikowanej w październiku w prestiżowym Lancet Psychiatry wskazują na dodatkowy, wewnętrzny, wynikający bezpośrednio z choroby czynnik predysponujący osoby ze schizofrenią do rozwoju cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych.

Z jakimi deficytami funkcjonowania społecznego mamy do czynienia w schizofrenii?

Z jakimi deficytami funkcjonowania społecznego mamy do czynienia w schizofrenii?

Zaburzenia funkcjonowania społecznego u osób ze schizofrenią dotyczą deficytów poznawczych, percepcyjnych, ruchowych i emocjonalnych oraz obejmują płaszczyzny życia zawodowego, rodzinnego, sposobu spędzania wolnego czasu oraz zainteresowań, jak również stopnia samodzielności egzystencji. Stopień zaburzeń jest zwykle najwyraźniejszy w kontekście funkcjonowania zawodowego, w mniejszym zaś stopniu ogranicza zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Zaburzenia funkcjonowania społecznego mogą ujawnić się już od początku choroby oraz utrzymywać się mimo optymalnego leczenia.

Jakie są argumenty za stosowaniem arypiprazolu jako leku pierwszego wyboru we wczesnej schizofrenii?

Jakie są argumenty za stosowaniem arypiprazolu jako leku pierwszego wyboru we wczesnej schizofrenii?

Najczęściej wybieranymi lekami w terapii schizofrenii są rysperydon, paliperydon i olanzapina. Biorąc pod uwagę potencjalne działania niepożądane długoterminowego stosowania tych leków – zwłaszcza ryzyko metaboliczne oraz ryzyko dotyczące chorób układu krążenia, ale także niebezpieczeństwo związane z nadmierną sedacją czy akatyzją i objawami pozapiramidowymi – liczba możliwych do zastosowania w tym wskazaniu bezpiecznych opcji terapeutycznych jest dość niewielka. Najczęściej wybierany rysperydon nie cechuje się niskim ryzykiem ww. działań niepożądanych, mimo to praktyka kliniczna i wieloletnie doświadczenie lekarzy w stosowaniem tego stosunkowo skutecznego leku decydują o jego niegasnącej popularności.

Jakie zastosowanie w leczeniu schizofrenii mają benzodiazepiny?

Jakie zastosowanie w leczeniu schizofrenii mają benzodiazepiny?

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą o wysokiej nawrotowości, w której dobrą odpowiedź na leczenie osiąga jedynie połowa pacjentów. Wciąż poszukuje się nowych metod jej leczenia. Wyniki licznych badań wskazują, że w etiopatogenezie schizofrenii istotną rolę mogą odgrywać zaburzenia w przekaźnictwie GABA-ergicznym. W tym kontekście pytanie o zastosowanie benzodiazepin w leczeniu schizofrenii wydaje się być zasadne.

Jakie perspektywy na rynku pracy mają osoby ze schizofrenią?

Jakie perspektywy na rynku pracy mają osoby ze schizofrenią?

Jak wynika z badań finansowanych przez PFRON, ponad 1/3 chorych psychicznie nigdy nie podjęła pracy zarobkowej. Osoby chore psychicznie, które nie podjęły w życiu pracy zawodowej stanowią grupę liczniejszą niż niepełnosprawni bez upośledzenia umysłowego. Problem ten jest złożony i wynika nie tylko z uprzedzeń społeczeństwa do chorych psychicznie, braku szeroko rozpropagowanych kampanii społecznych, kierowanych zwłaszcza do potencjalnych pracodawców, ale także z ograniczonych nakładów na psychiatryczną opiekę zdrowotną, rehabilitację czy aktywizację zawodową osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Czym różnią się zaburzenia schizotypowe od schizofrenii?

Czym różnią się zaburzenia schizotypowe od schizofrenii?

Zaburzeń schizotypowych nie zaliczamy do chorób psychicznych. Należą one do zaburzeń ze spektrum schizofrenii, są typem osobowości ekscentrycznej. W przebiegu zaburzeń schizotypowych zwykle nie występują objawy psychotyczne – nie stwierdza się omamów, urojeń czy też typowej dla schizofrenii dezorganizacji. Jest to zaburzenie osobowości o charakterze przewlekłym, względnie stabilne w obrazie klinicznym, o trudnym do uchwycenia początku.

Czy u chorych na schizofrenię ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej jest wyższe?

Czy u chorych na schizofrenię ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej jest wyższe?

​Jak wskazują najnowsze doniesienia zespołu chińskich badaczy z Uniwersytetu Medycznego na Tajwanie opublikowane w czasopiśmie „Schizophrenia Research”, u chorych na schizofrenię ryzyko zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości tętnicy płucnej jest ponad dwukrotnie większe niż u osób nieobciążonych tą chorobą.